Aanmelden

Uw contactgegevens
  • Wij gebruiken uw telefoonnummer (zakelijk en/of privé, mobiel en/of vast) alleen om u bij een wijziging op een laat tijdstip nog op de hoogte stellen.
  • Wanneer wij uw e-mailadres hebben kunnen we u in de toekomst voordelig op de hoogte houden van alle Vriendenactiviteiten: met die besparing op de portokosten gaat er nog meer geld naar instrumenten voor de musici.
Verenigingsjaar, contributie en opzeggen
  • Prijswijzigingen voorbehouden.
  • Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Genoemde contributiebedragen gelden met ingang van het verenigingsjaar 2017-2018, en gelden per verenigingsjaar.
  • Het Vriendenlidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij u 1 maand vóór het einde van het verenigingsjaar (dus voor 1 juni) schriftelijk of via e-mail bij ons  opzegt, onder vermelding van de reden. Reeds betaalde contributie voor een verenigingsjaar wordt bij tussentijdse opzegging niet teruggestort.