Opzeggen lidmaatschap

Het verenigingsjaar eindigt op 1 juli. Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk (per brief of e-mail) worden opgezegd, tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken (dus uiterlijk per 1 juni).

Wordt eerder tijdens een lopend verenigingsjaar opgezegd, dan eindigt het lidmaatschap op zijn vroegst per 1 juli en blijft de jaarlijkse bijdrage verschuldigd.

Het lidmaatschap wordt beƫindigd bij melding van overlijden. Ook kan het worden beƫindigd in gevallen waarbij voortzetting van het lidmaatschap niet als redelijk kan worden beschouwd.

Bron: art. 6.2, 6.3, 6.6, 12.1 en 20.1 van de statuten (laatst gewijzigd per 24 april 2018).