Via een legaat

Steun voor de toekomst.

De Vriendenvereniging steunt het orkest op vele manieren.
In de loop der jaren heeft de vereniging een omvangrijke instrumentenportefeuille met veel waardevolle instrumenten kunnen opbouwen. Deze instrumenten worden ter beschikking gesteld aan orkestleden.
Het orkest wordt ook op andere manieren financieel gesteund. Ieder jaar wordt een behoorlijk bedrag beschikbaar gesteld voor het Gergiev-festival. Of voor speciale aankopen zoals de flightcases, waarmee de kwetsbare instrumenten veilig per vliegtuig kunnen worden getransporteerd. En het 100-jarige bestaan van het orkest kon niet zo uitgebreid worden gevierd zonder de financiële steun van de vereniging.
Tenslotte financieren we er ook onze eigen activiteiten mee zoals de inleidingen, muziekcursussen, museumconcerten, enz.

Veel mensen dragen bij via contributie, als begunstiger of donateur. Maar het orkest kan met name zo uitgebreid worden ondersteund dankzij legaten en erfenissen.

Wie het Rotterdams Philharmonisch Orkest goed gezind is, kan de Vriendenvereniging opnemen in zijn of haar testament (als erflater of met een legaat). Daarbij kunnen voorwaarden worden gesteld aan de manier waarop dat gebeurt – bijvoorbeeld door het nagelaten bedrag te bestemmen voor de aankoop en het onderhoud van instrumenten. De Vriendenvereniging heeft de zogenoemde ANBI-status toegekend gekregen, waardoor we geen erfbelasting betalen.

We gaan graag persoonlijk met u in gesprek over de mogelijkheden waarop u via de Vriendenvereniging het orkest in uw testament kunt steunen.
Daarvoor kunt u contact opnemen met:
Penningmeester Onno Servaas via oservaas@online.nl of (06) 5427 3794;
Voorzitter Ken Gould via voorzitter.vvrpho@gmail.com of (06) 4018 9977;
Secretaris Rein Buwalda via secretaris.vvrpho@gmail.com of (06) 2927 0251.