Als begunstiger

Begunstigers zijn betrokken en steunen het orkest

Als particulier begunstiger steunt u het orkest, naast het Vriendenlidmaatschap, met een bedrag van minimaal €250 per jaar aan de Vriendenvereniging. U ontvangt hiervoor de privileges van een Vriendenlidmaatschap en het Rotterdams Philharmonisch Orkest verstrekt u twee gratis toegangskaarten voor een speciaal concert van het orkest. Bovendien geniet u fiscaal voordeel bij een periodieke gift.

Wat houdt het precies in en hoe werkt het?

U wordt alleen of samen lid van de Vriendenvereniging (Vriend worden). De contributie hiervoor is niet fiscaal aftrekbaar. U wordt tevens begunstiger door een gift te doen van minimaal € 250 per jaar. Daarmee wordt u begunstiger. Deze gift boven op de contributie voor het Vriendenlidmaatschap is wel aftrekbaar.

Stelt u geen prijs op de extra voordelen van het Vriendenlidmaatschap of het begunstigerschap? Word dan eenmalig, maandelijks of jaarlijks donateur en geef een gift ter eigen discretie.

Hoe zit dat met fiscale aftrekbaarheid?

De Vriendenvereniging van het RPhO heeft de status van een culturele algemeen nut beogende instelling, ANBI. De overheid biedt een verruimde aftrekbaarheid (25% multiplier) van giften aan culturele instellingen met een ANBI-status.

Dit betekent dat gewone giften en donaties voor de aftrek Inkomstenbelasting kunnen worden verhoogd met 25% tot een maximum van € 1.250. Verder gelden voor de aftrek een drempel ad 1% en een maximum ad 10% van het drempelinkomen.

Wanneer u bijvoorbeeld €400 als gift schenkt, mag u 125% van dat bedrag (dus €500) op uw belastbaar inkomen in mindering brengen. Bij een marginale belastingdruk van 50% levert u dat een belastingvoordeel op van €250. Uw gift van €400 kost u dus slechts €150 terwijl het orkest wel voor 100% profiteert.

Periodieke giften kunnen helemaal worden afgetrokken. De voorwaarden voor een periodieke gift zijn:

  • Het gaat jaarlijks om eenzelfde bedrag. De jaarlijkse gift mag in meerdere termijnen worden betaald.
  • Het bedrag wordt minimaal 5 jaar achter elkaar betaald.
  • De periodieke gift wordt in een overeenkomst vastgelegd.
  • De 5-jaars verplichting vervalt overigens bij overlijden of betalingsonmacht.

De contributie voor het lidmaatschap van de Vriendenvereniging is niet aftrekbaar.

Hoe meld ik mij aan als begunstiger?

U  kunt bellen (010-3225309) of mailen (info@vriendenrpho.nl) naar onze office manager Nadja. Zij stelt daarna een overeenkomst voor u op. Ook wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Nadja.