Als begunstiger

Begunstigers zijn betrokken en steunen het orkest

Als particulier begunstiger steunt u het orkest, naast het Vriendenlidmaatschap, met een bedrag van minimaal €250 per jaar de Vriendenvereniging. U ontvangt hiervoor de privileges van een Vriendenlidmaatschap en het Rotterdams Philharmonisch Orkest verstrekt u twee gratis toegangskaarten voor een speciaal concert van het orkest. Bovendien geniet u fiscaal voordeel bij een periodieke gift.

Wat houdt het precies in en hoe werkt het?

U wordt alleen of samen lid van de Vriendenvereniging (Vriend worden). De contributie hiervoor is niet fiscaal aftrekbaar. U wordt tevens begunstiger door een gift te doen van minimaal € 250 per jaar. Daarmee wordt u begunstiger. Deze gift boven op de contributie voor het Vriendenlidmaatschap is wel aftrekbaar.

Stelt u geen prijs op de extra voordelen van het Vriendenlidmaatschap of het begunstigerschap? Word dan eenmalig, maandelijks of jaarlijks donateur en geef een gift ter eigen discretie.

Hoe zit dat met fiscale aftrekbaarheid?

De Vriendenvereniging van het RPhO heeft de status van een culturele algemeen nut beogende instelling, ANBI. De overheid biedt een verruimde aftrekbaarheid (25% multiplier) van giften aan culturele instellingen met een ANBI-status.

Dit betekent dat gewone giften en donaties voor de aftrek Inkomstenbelasting kunnen worden verhoogd met 25% tot een maximum van € 1.250. Verder gelden voor de aftrek een drempel ad 1% en een maximum ad 10% van het drempelinkomen.

Wanneer u bijvoorbeeld €400 als gift schenkt, mag u 125% van dat bedrag (dus €500) op uw belastbaar inkomen in mindering brengen. Bij een marginale belastingdruk van 50% levert u dat een belastingvoordeel op van €250. Uw gift van €400 kost u dus slechts €150 terwijl het orkest wel voor 100% profiteert.

Periodieke giften kunnen helemaal worden afgetrokken. De voorwaarden voor een periodieke gift zijn:

  • Het gaat jaarlijks om eenzelfde bedrag. De jaarlijkse gift mag in meerdere termijnen worden betaald.
  • Het bedrag wordt minimaal 5 jaar achter elkaar betaald.
  • De periodieke gift wordt in een overeenkomst vastgelegd.
  • De 5-jaars verplichting vervalt overigens bij overlijden of betalingsonmacht.

De contributie voor het lidmaatschap van de Vriendenvereniging is niet aftrekbaar.

Hoe meld ik mij aan als begunstiger?

Meld u aan als Vriend èn stuurt u het reactieformulier en de overeenkomst periodieke steun getekend retour aan info@vriendenrpho.nl. Per post versturen is tijdelijk niet mogelijk omdat onze office manager vanuit huis werkt.

Overweegt u om minimaal €2.500 te schenken of om het orkest op te nemen in uw testament?

Het Mecenaat is er voor particulier begunstigers die onderwerpen als educatie, het verstrekken van compositieopdrachten of de toerusting van het orkest met de allerbeste instrumenten een warm hart toe dragen èn in één keer of gespreid over vijf jaar een schenking van minimaal €2.500 aan het orkest wensen te geven. Als mecenas kunt u toetreden tot een van de volgende kringen van het Mecenaat: Crescendo (vanaf € 2.500), Forte (vanaf € 5.000) of Fortissimo (vanaf € 12.500). Binnen iedere kring ontvangt u bijzondere privileges als dank voor uw steun. Meer informatie over het Mecenaat is te vinden op www.rotterdamsphilharmonisch.nl/nl/steun-ons/mecenassen.

Met een testament kunt u de rijkdom van symfonische muziek aan toekomstige generaties doorgeven, ook als u er niet meer bent. Dit kan via een legaat of een erfstelling, die u eventueel ook in een fonds op naam kunt laten storten. Met een fonds op naam verbindt u uzelf en uw naam of de naam van een dierbare op een heel persoonlijk wijze aan het orkest. In alle gevallen kunt u ervoor kiezen om een specifieke bestemming in uw testament op te nemen. Meer informatie over nalaten aan de Vriendenvereniging is te vinden op https://www.vriendenrpho.nl/geef-om-het-orkest/via-een-legaat/.

Duizelt het u nog een beetje?

Dat begrijpen we best! Stuur een e-mail naar info@vriendenrpho.nl of bel ons (zie Contact) en vraag of penningmeester Onno Servaas contact met u opneemt om uw vragen over de verschillende mogelijkheden van schenken of nalaten te beantwoorden.

Wanneer u Vriend wordt en interesse heeft in het Mecenaat, kunt u dat aangeven bij uw aanmelding. Wij zorgen er dan voor dat Agnes Wijers, coördinator (a.i.) van het Mecenaat, contact met u opneemt.

Hoe uw keuze ook uitvalt, de Vriendenvereniging en het orkest zijn u erkentelijk voor uw steun. Wij hopen dat u nog veel en vaak geniet van het Rotterdams Philharmonisch Orkest.