Privacyverklaring

Privacyverklaring website Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 9-11-2020.
Op deze pagina laten we weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo begrijpt u precies hoe wij werken.

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe de Vereniging Vrienden Rotterdams Philharmonisch Orkest (VVR) omgaat met persoonsgegevens die we verwerken in hoedanigheid van (mede-)verwerkingsverantwoordelijke. Het gaat daarbij om gegevens die we nodig hebben om de relatie met u te onderhouden en te administreren en bijvoorbeeld om cookies die worden geplaatst wanneer u onze website gebruikt. We respecteren de privacy van alle gebruikers en zorgen ervoor dat eventuele persoonlijke informatie die u met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld. We verzamelen, gebruiken en beveiligen persoonsgegevens in overeenstemming met de regels en eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daarbij hanteert.

Wees u ervan bewust dat de VVR niet verantwoordelijk is voor het privacy-beleid van andere websites en bronnen.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens: NAW, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, geboortedatum (wanneer u zich inschrijft als Young Friend) en de datum van aanmelding.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de onderstaande doelen op basis van de genoemde redenen:

  • om te kunnen communiceren met u over uw lidmaatschap, bijvoorbeeld wanneer u ons een e-mail stuurt;
  • administrering van uw contributiebetaling en correspondentie daarover;
  • voor relatiebeheer, waaronder het verzenden van nieuwsbrieven en servicemails (bijvoorbeeld wanneer een inleiding, open repetitie of een andere Vriendenactiviteit niet kan doorgaan), waar nodig op grond van uw toestemming (‘opt in’).

Opslag

Wij doen er alles aan om persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

In sommige gevallen delen wij uw persoonsgegevens met derden. Dit is doorgaans om ervoor te zorgen, dat informatie over uw lidmaatschap u bereikt. U kunt daarbij denken aan de drukkerij (voorbeelden daarvan zijn: het verzenden van mailings, uw ledenpas, de jaarlijkse contributiebrief) en het Rotterdams Philharmonisch Orkest (RPhO) (bijvoorbeeld voor het juist administreren van uw recht op korting bij Vriendenconcerten). U vindt het privacy-beleid van het RPhO hier.

Bewaartermijnen

VVR bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De wettelijke bewaartermijn van financiële gegevens is 7 jaar (te rekenen vanaf de datum van afloop van uw lidmaatschap). Na afloop van de wettelijke bewaartermijn worden uw persoonsgegevens uit onze administratie verwijderd.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer, tablet of telefoon worden opgeslagen. Op www.vriendenrpho.nl maken we gebruik van enkele functionele cookies. Hiermee zorgen we ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als u niet wilt dat we cookies gebruiken, kunt u deze uitschakelen in de instellingen van je internetbrowser (zoek met ‘help’ als u er in het menu niet uit komt). U kunt ze ook automatisch laten verwijderen als u de website verlaat, of uw browser zo instellen dat cookies helemaal niet geplaatst worden. Dit kunt u alleen zelf doen, omdat de cookies op uw computer staan. Verwijderen geldt dus ook alleen voor het apparaat en de browser waarop u dat doet. Voor iedere telefoon, tablet of pc moet u het uitschakelen herhalen. Als u cookies uitschakelt, kan het zijn dat sommige onderdelen van onze site niet of niet optimaal werken.

Pagina’s en informatie die u deelt via sociale media

Pagina’s en informatie binnen onze website kunt u delen via Facebook en Twitter. Zij gebruiken hiervoor cookies. De informatie die ze op deze manier verkrijgen, wordt opgeslagen op hun servers. De VVR heeft geen invloed op wat Facebook en Twitter doen met informatie die ze via cookies verzamelen. Meer daarover vindt u in hun privacy-verklaringen.

Rechten van betrokkenen
U heeft als Vriend het recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Daarnaast kunt u ons onder bepaalde omstandigheden verzoeken om beperking van de verwerking en kunt u bezwaar maken tegen verwerkingen die zijn gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. Wanneer u uw toestemming heeftt gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens door ons, heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.
U kunt de bovenstaande rechten uitoefenen door een mail te sturen aan info@vriendenrpho.nl.

Ten slotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uitschrijven voor nieuwsbrieven
Als u een nieuwsbrief ontvangt van een of meerdere partijen die aan de Vereniging Vrienden Rotterdams Philharmonisch Orkest gelieerd zijn, vindt u in elke mailing de mogelijkheid om u uit te schrijven.

Vragen en feedback
Wanneer u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u altijd contact met ons opnemen via info@vriendenrpho.nl.

Disclaimer:
De Vereniging Vrienden Rotterdams Philharmonisch Orkest besteedt erg veel aandacht aan de informatie op haar website. Ondanks dat kunnen we niet instaan voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van die informatie. Aan de informatie op deze site kunt u dan ook geen rechten ontlenen. De Vereniging Vrienden Rotterdams Philharmonisch Orkest sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in verband houdt met het gebruik van deze site of de daarop geplaatste informatie, dan wel met de onmogelijkheid om deze site of de daarop geplaatste informatie op enig moment te raadplegen.

Verwijzingen naar andere websites en hyperlinks zijn alleen opgenomen ter informatie van u, de bezoeker van deze site. De Vereniging Vrienden Rotterdams Philharmonisch Orkest staat niet in voor de inhoud of betrouwbaarheid, in welk opzicht dan ook, van die websites en hyperlinks.

De Vereniging Vrienden Rotterdams Philharmonisch Orkest behoudt zich de rechten voor van de op deze site geplaatste informatie. Openbaarmaking langs andere weg of bewerking van die informatie is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de Vereniging Vrienden Rotterdams Philharmonisch Orkest. Daarvoor kunt u mailen naar info@vriendenrpho.nl. Wanneer u content van (een van) onze website(s) openbaar maakt, neemt u dan een bronvermelding op met een actieve link naar de website.