ANBI-status

De Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest is een erkend goed doel met de status van culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

De vanwege de erkenning als culturele ANBI te verstrekken informatie treft u in onderstaande documenten.

Voor vragen over de ANBI-status kunt u met het bestuur contact opnemen via het Vriendensecretariaat.