Algemene Ledenvergadering en jaarlijkse ledenbijeenkomst

Algemene Ledenvergadering 2018

Wij verwelkomen u graag voor een ontmoeting met andere leden van de Vriendenvereniging, het bestuur, enkele musici uit het orkest, en de directie van het orkest. Deze bijeenkomst wordt gehouden in de Koninklijke Roei- en Zeilvereniging De Maas in Rotterdam.

Tijdens het eerste deel van deze bijeenkomst zullen we een algemene ledenvergadering houden en verantwoording over het gevoerde beleid afleggen. Na de pauze (vermoedelijk rond 20.30 uur) gaan we met u en met elkaar in gesprek, en kunt u de directie van het orkest, George Wiegel en/of Olaf Croon, ontmoeten en vragen stellen.
Op deze pagina is ons Jaarverslag 2017-2018 in te zien of te downloaden, evenals de  CV van beoogd voorzitter Ken Gould.

Wilt u liever van ons een geprinte versie ontvangen? Dat kan, geeft u dit dan uiterlijk 22 oktober door aan ons secretariaat, zie voor bereikbaarheid Contact.
Rotterdam_veerdam_1
Agenda Algemene Ledenvergadering op maandag 29 oktober 2018

Koninklijke Roei- en Zeilvereniging De Maas, Veerdam 1, Rotterdam (bij de Veerhaven)

Zaal open 19:00 uur; aanvang 19:15 uur.

Deel I van 19.30 tot plm. 20.30 uur

 1. Welkom door de voorzitter
 2. Een korte terugblik: Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 oktober 2017; Redactioneel jaarverslag over het verenigingsjaar 2017-2018
 3. Financieel jaarverslag over het verenigingsjaar 2017-2018
 4. Verslag Financiële Commissie
 5. Decharge bestuur
 6. Voorstel tot herbenoeming van de heren Oosterloo, Visser en Vehmeijer in de Financiële Commissie voor het verenigingsjaar 2018-2019
 7. Voorstel tot herbenoeming van Visser & Visser BV tot accountant voor het verenigingsjaar 2018-2019
 8. Begroting voor het verenigingsjaar 2018-2019
 9. Bestuurssamenstelling

Voorzitter Peter Drion heeft na 7 jaar te kennen gegeven zijn voorzitterschap van het bestuur te beëindigen. Ook bestuurslid Frits Gompen geeft te kennen te stoppen na 10 jaar. Voorgesteld wordt voor de heer Gompen geen opvolger te benoemen. Het bestuur stelt voor om de heer Ken Gould te benoemen als nieuwe voorzitter van het bestuur. Toelichting ter vergadering.

-pauze-

Deel II: Muziek, informatie, vooruitkijken

 1. Mededelingen van het bestuur en van directie van het orkest
 2. Muzikaal intermezzo, verzorgd door Rachel Browne, 1e viool, met 3 andere orkestleden: strijkkwartet Haydn
 3. Kennismaken met de heer Ken Gould, (beoogd) nieuwe bestuursvoorzitter
 4. Vragen van Vrienden
 5. Afsluiting
 6. Glas drinken op het nieuwe verenigingsjaar 2018-2019