Vrijdag 13 mei, 20.15 uur / zondag 15 mei, 14.15 uur

Vriendenconcert: voor toelichting op het concert zie programma op RPhO-website.