Notulen Algemene Ledenvergadering 2021

Op 25 oktober 2021 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats in het Bibliotheektheater Rotterdam. Hieronder vindt u de (oncept) notulen.