Jaarverslag Vriendenvereniging 2019-2020

Het Jaarverslag van de Vriendenvereniging staat op de agenda van de Algemene Ledenvergadering van 26 oktober 2020. Deze vergadering zal online worden gehouden.

2202844_VV Jaarverslag_2019-2020_ZWART_v3